MARIO JEFFERSON

Mario Jefferson presenta el tema Spin My Head, amb lletra de Chris Wahle. Un tema a parts iguals entre espanyol i anglès. Mario va néixer a la Costa del Sol però viu a Madrid i té molts fans a les xarxes socials. L’any 2005 va patircipar a l’X-Factor i el 2011 a Operación Triunfo. Ha publicat treballs com The Night I Forgot Your Name, Cadillac i Walk That Way.

MARIO JEFFERSON: SPIN MY HEAD

Anuncis